Skip to main content

Może zostańcie jeszcze chwile to druga zmiana przyjedzie: